அங்கத்துவத் தகவல்கள்
இலங்கை அரசாங்கம்
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு
இணையத்தில் இருந்து பெறுவதற்கு
1996ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
1999ஆம் ஆண்டு இ.ச.பா.ச சட்டம்
2006ஆம் ஆண்டின் வர்த்தமானி
அங்கத்துவ விண்ணப்பம்
தவணைக்கட்டணம் கணக்கிடல்
சத்தியப்பிரமானம்
துண்டுப் பிரசுரம்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
திட்டத்தின் நன்மைகள்
மாதாந்த வாழ்நாள் ஓய்வ+தியம்
முழு அங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்
பகுதிஅங்கவீனத்திற்கான பிரதிபலன்கள்
மரணப் பணிக்கொடை

இலங்கை சமூகப் பாதுகாப்புச் சபையின் மாவட்டக் காரியாலயம்

 • கொழும்பு
 • கம்பஹா
 • களுத்துறை
 • காலி
 • மாத்தறை
 • ஹம்பாந்தோட்டை
 • இரத்தினபுரி
 • கேகாலை
 • கண்டி
 • மாத்தளை
 • நுவரெலியா
 • குருணாகலை
 • புத்தளம்
 • பதுளை
 • மொனராகலை
 • அனுராதபுரம்
 • பொலன்நறுவை
 • அம்பாறை
 • திருகோணமலை
 • வவுனியா
 • மட்டக்களப்பு
 • மன்னார்
 • கிளிநொச்சி
 • யாழ்பாணம்